Polyfunkční dům – pronájem bytů
28.8.2015
ukázat vše

Chomutov – pronájem skladových a odstavných ploch

Skladové haly a odstavné plochy

Chomutov

Nabízíme vám k pronájmu novostavbu skladové haly s odstavným a manipulačním prostorem v CHOMUTOVĚ. Jedná se o pronájem haly, jejíž celkové dispozice jsou následující: - rozloha 650 m2 - zpevněné plochy určené k odstavení nákladních automobilů (maximálně 20 automobilů) - ostatní plochy určené výlučně pro manipulaci a jako plochy pojezdové Příjezd do areálu je řešen přes stávající areál firmy do ulice Polní. Skladová hala je určena ke skladování nehořlavého materiálu, např. ke skladování pomocných zařízení ke stavebním strojům, případně pro skladování nehořlavých stavebních materiálů na podlaze na dřevěných paletách. Konstrukce haly je ocelová. Jedná se o typizovanou halu (původně sušárna chmele PCHB 750) opatřenou dvojnásobným základním a vrchním syntetickým nátěrem. Opláštění je řešeno z vlnitého hliníkového plechu, 1 m nad čistou podlahu je provedena zděná podeznívka. Založení na patkách z prostého betonu, podlaha rovněž betonová. Skladová hala není vytápěná, větrání je zajištěno přirozenou netěsností použité konstrukce. Zpevněné plochy jsou opatřené živičným povrchem, skladba odpovídá pojezdu těžkých nákladních automobilů. Stékání dešťových vod je řešeno novou dešťovou kanalizací. Osvětlení haly zářivkovými osvětlovacími tělesy, venkoví osvětlení 150W na jedno a tří ramenném výložníku. Rozvod 230V/380 V.   Kontaktní osoba:  Petr Minka, + 420 737 225 195  

Fotogalerie: